Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 7. 2011

Datum objave: 4. 7. 2011
Rok za prijavo: 19. 7. 2011

za solastniški delež do ½ na nepremičninah s parc. Št. 36.S in 20/2 k.o. 1722-Trnovsko predmestje, kar v naravi predstavlja stanovanjsko stavbo na naslovu Eipprova ulica 13 v Ljubljani s pripadajočim gospodarskim poslopjem

Razpisne datoteke