Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 5. 2013

Datum objave: 14. 5. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela zemljišč s parcelnima številkama 1667/3 in 1665/10, obe k.o. Dobrunje, v skupni izmeri 129 m2.

Razpisne datoteke