Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 8. 2017

Datum objave: 7. 8. 2017
Rok za prijavo: 22. 8. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parcelna št. 185/18, k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano, v izmeri 14 m2.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.