Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 8. 2017

Datum objave: 8. 8. 2017
Rok za prijavo: 23. 8. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 1865/19 k.o. 1770 Kašelj.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.