Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 11. 2017

Datum objave: 8. 11. 2017
Rok za prijavo: 23. 11. 2017

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-21 - klet v izmeri 5,5 m2 v kleti (1. etaži) stavbe na naslovu Resljeva cesta 23 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2260 k.o. 1737-Tabor, skupaj s solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Razpisne datoteke