Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 1. 2018

Datum objave: 4. 1. 2018
Rok za prijavo: 19. 1. 2018

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:

- posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-21 - klet v izmeri 5,5 m2 v kleti (1. etaži) stavbe na naslovu Resljeva cesta 23 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2260 k.o. 1737-Tabor, skupaj s solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Razpisne datoteke