Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Zaključen: 31. 8. 2012

Datum objave: 17. 8. 2012
Rok za prijavo: 31. 8. 2012

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami) Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče, parc. št. 620/2 dvorišče v izmeri 46 m², 1740 k.o. Spodnja Šiška, v območju urejanja ŠI 466 Šiška.

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 620/2 dvorišče v izmeri 46 m², 1740 k.o. Spodnja Šiška, v območju urejanja ŠI 466 Šiška. Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.