Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti

Zaključen: 14. 9. 2011

Datum objave: 30. 8. 2011
Rok za prijavo: 14. 9. 2011

za gradnjo javne komunalne infrastrukture-vodovodnega priključka na parc. št. 323-6, k.o. Šujica.

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo javne komunalne infrastrukture-vodovodnega priključka na nepremičnini s parc. št. 323/6, k.o. Šujica.

Za ustanovitev služnosti na navedenem zemljišču bo sklenjena neposredna pogodba. Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

 

Razpisne datoteke