Namera o sklenitvi služnostne pogodbe - zemljišče parc. št. 1190/13 in 1664/2 v k.o. Dravlje

Zaključen: 4. 9. 2013

Datum objave: 20. 8. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišča parc. št. 1190/13 in 1664/2 v katastrski občini Dravlje z namenom izgradnje elektro kabelske kanalizacije.

Razpisne datoteke