Namera o sklenitvi služnostne pogodbe - zemljišče parc. št. 324/58 v k.o. Kašelj

Zaključen: 4. 9. 2013

Datum objave: 20. 8. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 324/58 v katastrski občini Kašelj z namenom izgradnje elektrokabelske kanalizacije, ki bo napajala Poslovno upravni center Zalog.

Razpisne datoteke