Namera o sklenitvi služnostne pogodbe - zemljišče parc. št. 738 in 739/1 v k.o. Slape

Zaključen: 4. 9. 2013

Datum objave: 20. 8. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišča parc. št. 738 in 739/1 v katastrski občini Slape z namenom izgradnje elektro kabelske kanalizacije.

Razpisne datoteke