Namera o ustanovitvi stavbne pravice

Zaključen: 31. 8. 2012

Datum objave: 17. 8. 2012
Rok za prijavo: 31. 8. 2012

V skladu s četrtim odstavkom 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Ljubljana objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice.

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o stavbni pravici, na delu zemljišču parc.št. 3274/8 k.o. Ajdovščina in delu zemljišča parc.št. 2220/4 k.o. Bežigrad, za potrebe izgradnje Potniškega centra Ljubljana.

Za ustanovitev stavbne pravice na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba o stavbni pravici bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.