Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 7. 2019

Datum objave: 8. 7. 2019
Rok za prijavo: 29. 7. 2019 do 15:00

JSS MOL objavlja namero za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe: parkirni prostor št. 9 z ID oznako 2636-7797-248 v izmeri 12,50 m2 v stavbi z ID št. 2636-7797 na naslovu Štihova ulica 19 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem z ID oznako parcele 2636-1796/21 in ID oznako parcele 2636 1796/56 v k.o. 2636 - Bežigrad.

Razpisne datoteke