Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 11. 2021

Datum objave: 8. 11. 2021
Rok za prijavo: 29. 11. 2021

Nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 1269/15 k.o. 1723 - Vič v izmeri 180 m2 (ID oznaka parcele 1723 1269/15).

Razpisne datoteke