Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem

Zaključen: 8. 4. 2024

Datum objave: 19. 3. 2024
Rok za prijavo: 8. 4. 2024

Poslovni prostor v sklopu Kopališča Kolezija – Bar Kolezija, Gundulićeva 7, 1000 Ljubljana

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 166/62 k.o. 2679 – Gradišče II v skupni izmeri 347,55 m2, na naslovu Grundulićeva 7 , Ljubljana, v pritličju Kopališča Kolezija, ki v naravi predstavlja gostinski lokal v izmeri 181,00 m2, skladišče v izmeri 20,25 m2, teraso pred vhodom v izmeri 76,30 m2 in teraso pred bazenom v izmeri 70,00 m2.

Nepremičnina se oddaja za gostinsko dejavnost.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 8.04.2024 do 09:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 9.04.2024 ob 12:30 uri na naslovu: Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA, v sejni sobi Hale Tivoli.

Nepremičnina se oddaja s 01.05.2024, in sicer za določen čas 5 let

 

Razpisna dokumentacija