Objava namere o oddaji prostorov na Ljubljanskem gradu za opravljanje gostinske in trgovske dejavnosti v najem

Zaključen:

Datum objave: 23. 11. 2007

Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, na podlagi 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07) objavlja namero o oddaji nepremičnin – prostorov na Ljubljanskem gradu za opravljanje gostinske in trgovske dejavnosti v najem.
 
Javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov na Ljubljanskem gradu bo objavljeno dne 07.12.2007 v Uradnem listu RS in na spletnih straneh www.ljubljana.si ter www.ljubljanafestival.si .