Objava prve faze javnega razpisa

Zaključen: 27. 1. 2006 , odpiranje prijav: 27. 1. 2006

Datum objave: 29. 12. 2005
Rok za prijavo: 27. 1. 2006
Odpiranje prijav: 27. 1. 2006

Objava prve faze javnega razpisa za oddajo naročila za storitve po omejenem postopku (Uradni list RS, št. 116 – 117/2005 z dne 23.12.2005, Ob – 36043/05)


Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za izbiro kandidatov svetovalnega inženiringa za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v Mestni občini Ljubljana.