Objava

Zaključen: 10. 2. 2006 , odpiranje prijav: 10. 2. 2006

Datum objave: 16. 12. 2005
Rok za prijavo: 10. 2. 2006
Odpiranje prijav: 10. 2. 2006

Mestna občina Ljubljana obvešča, da bo v skladu s 4. točko 52. člena Uredbe o pridobivanju, upravljanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, številka 12/2003, 77/2003) v času do vključno 10.2.2006 zbirala ponudbe za neposredno sklenitev prodajne pogodbe za poslovni prostor v III. gradbeni fazi v izmeri 50,01m v pritličju stavbe na Žabjaku 7 v Ljubljani. Pisne ponudbe pošljite na naslov Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Dalmatinova 1, Ljubljana. Ponujena kupnina je lahko nižja za največ 25% od izklicne cene nepremičnine na javni dražbi. Izklicna cena nepremičnine na javni dražbi je bila 23.100.000,00 sit (trindvajset miljonov stotisoč tolarjev).

Predsednica komisije za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem MOL
Mirna Gregorič