Obvestilo najemnikom neprofitnih stanovanj

Zaključen: 4. 10. 2010

Datum objave: 4. 10. 2010
Rok za prijavo: 4. 10. 2010

Geodetska uprava Republike Slovenije je konec septembra 2010 pričela lastnikom nepremičnin pošiljati obvestila o poskusnem izračunu tržne vrednosti nepremičnin. Pred tem so vsa slovenska gospodinjstva že prejela brošuro s splošnimi pojasnili ter navodila, kako lahko lastnik nepremičnine spremeni podatke in poda pripombe na modele vrednotenja nepremičnin.

Čeprav niso lastniki so nam v teh dneh nekateri najemniki neprofitnih najemnih stanovanj sporočili, da so prejeli poskusni izračun tržne vrednosti za neprofitno najemno stanovanje in nas sprašujejo, kako naj ravnajo v tem primeru.

S tem sporočilom obveščamo najemnike neprofitnih najemnih stanovanj, ki prejmejo obvestilo o poskusnem izračunu tržne vrednosti za neprofitno najemno stanovanje, da naj postopajo v skladu z navodili, ki so jih prav tako prejeli v brošuri, in ugovarjajo, da niso lastniki.

 


Jožka HEGLER, univ.dipl.inž.arh.
DIREKTORICA