Obvestilo prosilcem 1. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Zaključen:

Datum objave: 12. 9. 2018

JSS MOL obvešča prosilce, ki so se uvrstili na seznam in izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade, da bo javni žreb dne 26.9.2018 ob 11:00 uri na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana (pritličje).