Obvestilo prosilcem 1. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Zaključen:

Datum objave: 6. 6. 2018

JSS MOL obvešča prosilce 1. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, da so bili oblikovani seznami prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade.

Prosilcem bodo vročene odločbe o uvrstitvi/neuvrstitvi na seznam prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev stanovanj.

Rezultati razpisa