Odgovorni urednik javnega glasila Ljubljana

Zaključen: 27. 3. 2021

Datum objave: 17. 3. 2021
Rok za prijavo: 27. 3. 2021

MOL, Mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vabi k sodelovanju kandidate za odgovornega urednika glasila Ljubljana.

Razpisne datoteke