Pednostna lista 1. javnega razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

Zaključen: 11. 7. 2009 , objava rezultatov: 6. 2. 2010

Datum objave: 11. 7. 2009
Rok za prijavo: 11. 7. 2009
Rezultati razpisa: 6. 2. 2010

JSS MOL.

Na podlagi ponovnega 1. razpisa za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem, ki je bil objavljen dne 8.11.2008, in javnega poziva, objavljenega dne 11.7.2009  v časopisu Dnevnik, ter na podlagi sklepa ¸1. seje Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana z dne 5.2.2010.

 

 

Rezultati razpisa