Podaljšanje javnega razpisa za nakup stanovanj po modulu deljenega lastništva

Zaključen: 31. 3. 2007 , odpiranje prijav: 31. 3. 2007

Datum objave: 22. 12. 2006
Rok za prijavo: 31. 3. 2007
Odpiranje prijav: 31. 3. 2007

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana (JSS MOL) obvešča, da se s tem obvestilom:

 

DO DNE 31. 3. 2007 PODALJŠUJE JAVNI RAZPIS ZA NAKUP STANOVANJ PO MODELU DELJENEGA LASTNIŠTVA

 

kot javno-zasebnega partnerstva med Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) in varčevalci iz sistema Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS), ki je objavljen dne 3. 6. 2006 na spletni strani JSS MOL (http://www.jssmol.si) in Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si)

 

 Razpis je namenjen varčevalcem NSVS, ki s privarčevanimi sredstvi ne zmorejo nakupa primernega stanovanja. V okviru razpisa lahko prosilci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, skupno z JSS MOL kupijo stanovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje v razmerju 60 % prosilec, 40 % JSSMOL. Prosilec nato v roku 15 let od JSS MOL odkupi preostali delež stanovanja, v vmesnem času pa plačuje za uporabo solastniškega deleža JSS MOL mesečno nadomestilo.

 

Dodatne informacije so na voljo tudi na tel. št. 306 14 34, 306 15 33, 306 14 29, 306 15 86.

 

Jožka HEGLER
DIREKTORICA

Obrazci