Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za Razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med vlado RS in vlado RH

Zaključen: 13. 5. 2010 , odpiranje prijav: 17. 5. 2010 , objava rezultatov: 17. 5. 2010

Datum objave: 7. 5. 2010
Rok za prijavo: 13. 5. 2010
Odpiranje prijav: 17. 5. 2010
Rezultati razpisa: 17. 5. 2010

Mestna občina Ljubljana skladno z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), Uradni list RS, št. 41/07 in 16. člena Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 66/07) javno objavlja Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za Razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške.

Razpisne datoteke