Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Zaključen: 1. 9. 2017

Datum objave: 17. 8. 2017
Rok za prijavo: 1. 9. 2017

Mestna občina Ljubljana skladno z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 11/11 in 98/13) ter 17. člena Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 10/11 in 38/13) javno objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Razpisne datoteke