Ponovni Javni poziv za zbiranje vlog - najem velike gostinske sejemske hišice

Zaključen: 20. 11. 2012

Datum objave: 15. 11. 2012
Rok za prijavo: 20. 11. 2012

Velika gostinska sejemska hišica se najema za čas od 3. decembra 2012 do 1. januarja 2013.

TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, Ljubljana, po pooblastilu Mestne občine Ljubljana ponovno objavlja JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE VLOG za  najem velike gostinske sejemske hišice v času od 3. decembra 2012 do 1. januarja 2013, obratovalni čas od 10.00 do 24.00 (1.1. do 3. ure)
Lokacija:

  • Breg, 1 hišica. Cena najema hišice: 12.000 eur.
  • Lokacija: Kongresni trg, 1 hišica. Cena najema hišice: 12.000 eur.

Dodatno se zaračuna priklop in pavšalna poraba električne energije v višini 1.500 eur ( priključna moč 3 x 32 A).
Navedene cene ne vsebujejo DDV.

Po pooblastilu Turizma Ljubljana pisne vloge sprejema Euro Varia d.o.o., Anžurjeva 2 f, 1260 Ljubljana, kjer dobite obrazec »prijavnica«.

Rok prijave je do 20. novembra 2012.
Vloga za najem prodajnega prostora mora vsebovati:

  • izpolnjen obrazec »prijavnica«,
  • dokazilo o vpisu gostinske dejavnosti v poslovni register oziroma akt o ustanovitvi (za
    gospodarske družbe) ali priglasitveni list (za samostojne podjetnike posameznike),
  • cenik predvidene gostinske ponudbe (za gostince).

Prispele prijave bo pregledala in ocenila Komisija za oddajo stojnic in v roku osmih dni izbrala ponudnike najustreznejše ponudbe ter določila lokacije po primernosti prodajne ponudbe. Podrobnejše informacije info@eurovaria.si  ali po telefonu 01 542 61 30.