Poslovni prostori v najem

Zaključen: 10. 12. 2010

Datum objave: 26. 11. 2010
Rok za prijavo: 10. 12. 2010

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem.

Poslovni prostori:

1. Bratovševa ploščad 32
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 31,80 m2, za trgovino z živili, trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2010 znaša 12,00 EUR/m2, kar znaša 381,60 EUR/mesec.

2. Poljanska cesta 1
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 24,33 m2, za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2010 znaša 15,00 EUR/m2, kar znaša 364,95 EUR/mesec.

3. Resljeva cesta 20
Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 41,67 m2, za trgovino z neživili ali storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2010 znaša 14,00 EUR/m2, kar znaša 583,38 EUR/mesec.

4. Vošnjakova ulica 4
Oddajamo poslovni prostor površine 311,69 m2, ki ga sestavljata prostor št. P01 v pritličju površine 270,70 m2 in kletni prostor št. K01 površine 40,99 m2, za trgovino z neživili. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec november 2010 znaša 18,00 EUR/m2, kar znaša 5.610,42 EUR/mesec za skupno površino 311,69 m2.

Posebni pogoji najema:

Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
 

Več v razpisni dokumentaciji.

Razpisne datoteke