Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih sprememb potekov ulic in predlaganih imen ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 26. 2. 2021

Datum objave: 11. 2. 2021
Rok za sprejem mnenja, predlogov in pripomb k razgrnjenim predlogom: 26. 2. 2021

V posameznih delih Četrtne skupnosti Dravlje, Četrtne skupnosti Trnovo, Četrtne skupnosti Rudnik, Četrtne skupnosti Jarše, Četrtne skupnosti Vič.

Predhodno posvetovanje se začne 11. februarja 2021 z objavo predlaganih sprememb na spletni strani https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/ Mestne občine Ljubljana in se zaključi 26. februarja 2021.

Predlogi sprememb potekov ulic in predlaganih imen ulic v Mestni občini Ljubljana bodo javno razgrnjeni tudi na krajevno običajen način od 11. februarja do 26. februarja 2021:

V času uradnih ur mestne uprave v prostorih:

  • Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana
  • Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1b, Ljubljana,
  • Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana,
  • Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova ulica 32, Ljubljana,
  • Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska ulica 22/a, Ljubljana,

Polnoletne osebe, ki imajo na območju na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, so s tem pozivom vabljene k predhodnemu posvetovanju z namenom, da lahko vložijo svoja mnenja, predloge in pripombe o ustreznosti predlaganih sprememb potekov ulic in predlaganih imen ulic.
Svoja mnenja, predloge in pripombe k razgrnjenim predlogom lahko vpišejo v knjigo pripomb v času uradnih ur v prostorih, kjer so razgrnjeni, ali pa jih pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Mestni svet Mestne občine Ljubljana, Komisijo za poimenovanje naselij in ulic, p.p. št. 25, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si; najkasneje do 26. februarja 2021.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Razpisne datoteke