Poziv za javno zbiranje ponudb za nakup 152.102 delnic družbe Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, Ljubljana

Zaključen: 18. 12. 2009

Datum objave: 14. 12. 2009
Rok za prijavo: 18. 12. 2009

MOL (v nadaljevanju prodajalec)objavlja javni poziv, na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države oziroma občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07 in 55/09)

Predmet prodaje je:

paket 152.102 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Javna razsvetljava d.d. v nematerializirani obliki, ki niso prosto prenosljive in predstavljajo 43,7% izdanih delnic družbe. Izhodiščna cena za delnico je 81 EUR oz. 12.320.262 EUR za celoten paket delnic.
 

Razpisne datoteke