Prednostna lista - 19. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Zaključen: , objava rezultatov: 22. 4. 2022

Datum objave: 22. 4. 2022
Rezultati razpisa: 22. 4. 2022

8. 6. 2022
Nadzorni svet se je na 22. redni seji, dne 8. 6. 2022 seznanil s spremembo prednostne liste 19. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in sicer se za liste A1 – družine, B1 – družine in A3 - osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, zniža število točk, ki so potrebne za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem.

Na podlagi razpisanega števila približno 450 stanovanj se, glede na doseženo višino točk, razdeli 445 stanovanj po naslednji razdelitvi:
301 stanovanj za listo A – brez lastne udeležbe in varščine, tako da se dodeli:

  • 231 stanovanj za družine, ki so dosegle nad vključno 555 točk – lista A1,
  • 43 stanovanj za samske osebe, ki so dosegle nad vključno 580 točk – lista A2,
  • 19 stanovanj za osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, ki so dosegle nad vključno 460 točk – lista A3,
  • 8 stanovanj za osebe z okvaro čuta - gluhe oziroma slepe osebe, ki so dosegle nad vključno 370 točk – lista A4,

144 stanovanj za listo B – z lastno udeležbo in varščino, tako da se dodeli:

  • 117 stanovanj za družine, ki so dosegle nad vključno 480 točk – lista B1,
  • 22 stanovanj za samske osebe, ki so dosegle nad vključno 515 točk – lista B2,
  • 3 stanovanja za osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, ki so dosegle nad vključno 350 točk – lista B3,
  • 2 stanovanji za osebe z okvaro čuta - gluhe oziroma slepe osebe, ki so dosegle nad vključno 380 točk – lista B4.

Rezultati razpisa