Prednostni listi upravičencev 16. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Zaključen: 21. 3. 2015

Datum objave: 21. 3. 2015
Rok za prijavo: 21. 3. 2015

Upravičencem, ki so glede na doseženo višino točk pridobili pravico do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, bo stanovanje dodeljeno na podlagi dokončnega seznama upravičencev, stanovanja pa se bodo dodeljevala postopoma po vrstnem redu uvrščenih, sorazmerno po posameznih listah, konec leta 2015, 2016 in 2017.

Oblikovani sta dve ločeni prednostni listi:

  • lista A za udeležence/ke, ki glede na dohodek gospodinjstva po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci/ke za plačilo lastne udeležbe in varščine in
  • lista B za udeležence/ke, ki so glede na dohodek gospodinjstva zavezani/e plačati lastno udeležbo in varščino za dodeljeno stanovanje.

Na listi A se dodeli 247 stanovanj po naslednji razdelitvi:
- 188 stanovanj za udeležence/ke, ki so dosegli/e nad vključno 620 točk – lista A1,
- 35 stanovanj za udeležence/ke, ki so dosegli/e nad vključno 555 točk – lista A2,
- 18 stanovanj za udeležence/ke, ki so dosegli nad vključno 410 točk – lista A3,
- 6 stanovanj za udeležence/ke, ki so dosegli/e nad vključno 410 točk – lista A4;

Na listi B se dodeli 136 stanovanj po naslednji razdelitvi:
- 113 stanovanj za udeležence/ke, ki so dosegli/e nad vključno 460 točk – lista B1,
- 19 stanovanj za udeležence/ke, ki so dosegli/e nad vključno 525 točk – lista B2,
- 2 stanovanji za udeleženca/ki, ki sta dosegli nad vključno 400 točk – lista B3,
- 2 stanovanji za udeleženca/ki, ki sta dosegli nad vključno 490 točk – lista B4.

Pravico do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem niso pridobili vsi tisti upravičenci, ki so dosegli manjše število točk od navedenih.

Rezultati razpisa