Pripravljalna dela, zemeljska dela in varovanje gradbene jame, Novo Brdo, E1

Zaključen: 11. 9. 2018 , odpiranje prijav: 9. 9. 2018

Datum objave: 28. 8. 2018
Rok za prijavo: 11. 9. 2018
Odpiranje prijav: 9. 9. 2018

Javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku.

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo pripravljalnih del, zemeljskih del in varovanje gradbene jame, Novo Brdo, E1, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po odprtem postopku
  
                                               V A B I

vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Razpisna dokumentacija (.pdf 370KB)
18JSS MOL - Ocena kakovosti zemeljskega izkopa - 69-58 (.pdf 1.8MB)
170529_geomehanika in hidro porocilo (.zip 117.3MB)
171206_nalivalni_preikus_porocilo (.zip 2.4MB)
180201_Hidrogeolosko_por__po_9m (.zip 8.6MB)
Geodezija certuifikat januar 2018 za PGD (.zip 16.0MB)
PGD del (.zip 164.8MB)
PZI del (.zip 26.8MB)
Soglasja in GD (.zip 11.7MB)
Tehnicne_priloge_PZI_in_popisi_zem_dela (.zip 5.0MB)
PRILOGA st.2 PONUDBA___PREDRAČUN (.pdf 159KB)
OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE___Brdo_E1_zemeljska_dela (.pdf 560KB)
Narocnik_ESPD (.xml 8KB)

Rok za oddajo ponudb: 11.9.2018 do 9:30 ure na https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml?q=1

Odpiranje ponudb: 11.9.2018 ob 9:35 uri na https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml?q=1

Rok za vprašanja: 6.9.2018 do 10:00 ure

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN003914/2018-B01