Razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva

Zaključen:

Datum objave: 3. 5. 2005

Javni stanovanjski sklad (JSS) MOL objavlja Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne varčevalne sheme (NSVS).