Sanacija fasadnega ovoja šestih večstanovanjskih objektov v soseski Polje I

Zaključen: 7. 10. 2014 , odpiranje prijav: 7. 10. 2014

Datum objave: 16. 9. 2014
Rok za prijavo: 7. 10. 2014
Odpiranje prijav: 7. 10. 2014

Javni stanovanjski sklad MOL objavlja javni razpis za sanacijo fasadnega ovoja šestih večstanovanjskih objektov v soseski Polje I v Ljubljani.

Razpisna dokumentacija, poročilo in PZI so objavljeni na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada MOL na naslednji povezavi.

Tipski detajli proizvajalca Esal

Rok za vprašanja: 1. oktober 2014 do 12.00 ure.

Odpiranje ponudb bo 7. oktobra 2014 ob 9.30 uri v sejni sobi JSS MOL v III. nadstropju.

Številka na Portalu javnih naročil: JN9270/2014