Seznam prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti

Zaključen: , objava rezultatov: 21. 2. 2019

Datum objave: 27. 11. 2018
Rezultati razpisa: 21. 2. 2019

Namen javnega razpisa je bil izbira tistih preventivnih programov za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na področju različnih vrst zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno naravnani na krepitev moči udeležencev, poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram in opremljajo udeležence s tistimi informacijami, znanji, veščinami, s pomočjo katerih se bodo lažje soočali in ustrezno odzivali na različne izzive.

Rezultati razpisa