Seznam upravičencev 16. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Zaključen: 22. 7. 2015

Datum objave: 22. 7. 2015
Rok za prijavo: 22. 7. 2015

JSS MOL objavlja seznam upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem na podlagi 16. javnega razpisa

Stanovanja se bodo dodeljevala postopoma s pričetkom v drugi polovici leta 2015, 2016 in 2017 po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve po posameznih seznamih, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj.

Rezultati razpisa