Seznam upravičencev 17. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Zaključen:

Datum objave: 23. 8. 2017

JSS MOL objavlja seznam upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem na podlagi 17. javnega razpisa

Stanovanja se bodo dodeljevala postopoma s pričetkom konec leta 2017, 2018 in 2019 po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve po posameznih seznamih, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj.

Rezultati razpisa