Sezname izžrebanih upravičencev do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Zaključen:

Datum objave: 16. 3. 2023

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim (Uradni list RS, št. 85/16 in 184/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21), 3. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, objavljenega dne 13. 9. 2022 ter javnega žreba za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, izvedenega dne 16. 3. 2023, JSS MOL objavlja Sezname izžrebanih upravičencev do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem mladim.

 

Rezultati razpisa