Seznami upravičencev z nadomestnimi upravičenci do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Zaključen:

Datum objave: 27. 9. 2018

JSS MOL objavlja sezname upravičencev z nadomestnimi upravičenci do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, ki so bili izžrebani v sredo, 26.9.2018.

Stanovanja se bodo dodeljevala postopoma, s pričetkom konec leta 2018 in nato v letih 2019 in 2020, po vrstnem redu, kot so bili za posamezno skupino izžrebani upravičenci. Dodeljevanje bo potekalo vzporedno vsem skupinam, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj. Vsi upravičenci iz seznamov bodo pozvani k sklenitvi najemne pogodbe. Če se upravičenec na poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne bo odzval, se ga bo črtalo iz seznama upravičencev.

Rezultati razpisa