Sklep o sofinanciranju

Zaključen: 3. 5. 2006 , objava rezultatov: 3. 5. 2006

Datum objave: 3. 5. 2006
Rok za prijavo: 3. 5. 2006
Rezultati razpisa: 3. 5. 2006

Sklep o sofinanciranju V zadevi »Javnega razpisa za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde, za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine in za spodbujanje usmerjenih programov podjetij pomembnih za razvoj mesta Ljubljane« (Uradni list RS, št. 13/2006) se za sofinanciranje:

Rezultati razpisa