Sklep o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja preprečevanja zasvojenosti

Zaključen: 10. 4. 2009 , objava rezultatov: 10. 4. 2009

Datum objave: 10. 4. 2006
Rok za prijavo: 10. 4. 2009
Rezultati razpisa: 10. 4. 2009

V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 in/ali za leta od 2006 do 2008 s področja preprečevanja zasvojenosti (Uradni list RS, št. 4/06).

Rezultati razpisa