Sklep o sofinanciranju

Zaključen: 9. 10. 2006 , objava rezultatov: 9. 10. 2006

Datum objave: 9. 10. 2006
Rok za prijavo: 9. 10. 2006
Rezultati razpisa: 9. 10. 2006

V zadevi Javnega razpisa za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine (Uradni list RS, št. 83/2006 z dne 4.8.2006).

Rezultati razpisa