Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

Zaključen: 26. 8. 2014 , odpiranje prijav: 26. 8. 2014

Datum objave: 12. 8. 2014
Rok za prijavo: 26. 8. 2014
Odpiranje prijav: 26. 8. 2014

Naročilo male vrednosti za izvajanje storitev svetovalnega inženiringa pri investicijskem vzdrževanju stanovanjskih in bivalnih enot ter stavb v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana ali Mestne občine Ljubljana.

Rok za oddajo: 26.8.2014 do 9.30 ure
Odpiranje ponudb:
26.8.2014 ob 10.00 uri
Rok za vprašanja:
20.8.2014 do 12.00 ure

Številka objave na Portalu JN: NMV3029/2014