Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Poljane

Zaključen: 9. 8. 2012 , odpiranje prijav: 9. 8. 2012

Datum objave: 28. 6. 2012
Rok za prijavo: 9. 8. 2012
Odpiranje prijav: 9. 8. 2012

Javno naročilo je bilo objavljeno pod oznako JN6953/2012, dne 28.6.2012.

Link do objave http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=232123#  

Odgovori na vprašanja na portalu JN do 31.7.2012.
 

Razpisne datoteke