Vabilo k oddaji ponudb za izročitev stanovanj JSS MOL, z namenom, da jih JSS MOL odda v najem

Zaključen: 15. 2. 2016 , odpiranje prijav: 15. 2. 2016

Datum objave: 11. 12. 2015
Rok za prijavo: 15. 2. 2016 do 13.00 ure na naslov: JSS MOL, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana
Odpiranje prijav: 15. 2. 2016 ob 14,30 uri v sejni sobi (3. nadstropje), Zarnikova 3, Ljubljana

JSS MOL vabi k oddaji ponudb lastnike stanovanj, ki že imajo v lasti večje število stanovanj (najmanj 10 stanovanj), in ponudnike, ki bodo stanovanja zgradili v določenih rokih, najkasneje do 1.4.2017. S pomočjo tako pridobljenih stanovanj bo JSS MOL rešil upravičence, uspele na javnih razpisih JSS MOL.
Ponujena stanovanja morajo biti locirana na območju Mestne občine Ljubljana in izpolnjevati pogoje, navedene v vabilu k oddaji ponudb.

Razpisne datoteke