četrtek, 25. 10. 2012

»0,0 šofer« - trezna odločitev

Mestna občina Ljubljana se pridružuje preventivni akciji »0,0 šofer« – trezna odločitev, ki jo koordinira Ministrstvo za zdravje.

Akcija bo potekala od 8. do 10. novembra ter od 29. novembra do 1. decembra 2012.

Namen akcije je spodbujanje celovitega pristopa za zmanjševanje škodljive in tvegane rabe
alkohola, ki se v zaključni fazi kaže tudi z vidika varnosti cestnega prometa. Organizatorji akcije želijo spodbuditi širšo javno razpravo o alkoholni politiki ter o nezdružljivosti alkohola z udeležbo v prometu.
Z akcijo "0,0 šofer" trezna odločitev želijo zmanjšati škodljivo in tvegano rabo alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi v povezavi z varnostjo v cestnem prometu ter število prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi tega.

Da bi še zmanjšali število žrtev nesreč, ki so povezane z alkoholom, pa je nujno sodelovanje vseh udeležencev v cestnem prometu.
Voznike zato pozivajo, naj:
 - pred in med vožnjo ne uživajo alkoholih pijač, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih
snovi,
- upoštevajo dejstvo, da alkohol v organizmu ostane tudi do 12 ur in več po zaužitju, odvisno
od količine zaužite pijače;
- tudi kot pešci in kolesarji ravnajo odgovorno v prometu in se vanj vključujejo s trezno glavo;
- v celoti upoštevajo cestno prometna pravila.

Spremembe prometne zakonodaje in uvedba nekaterih novih ukrepov na področju zmanjšanja tvegane in škodljive rabe alkohola, prepovedanih drog in psihoaktivnih snovi ter vsakoletne preventivne akcije državnih in strokovnih institucij ter civilne družbe na tem področju so že prinesli pozitivne rezultate. Število alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo za 41 %. Precej se je zmanjšal tudi delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Leta 2010 je bilo 30% tistih, ki so povzročili prometno nesrečo s smrtnim izidom pod vplivom alkohola, leta 2011 pa je bilo takih 20 % (135 povzročiteljev, od teh 27 pod vplivom alkohola).

V času akcije "0,0 šofer" trezna odločitev bo potekal poostren nadzor s strani policije in pristojnih inšpekcijskih služb, ob tem pa je treba poudariti, da se v aktivnosti na področju preprečevanja tveganega in škodljivega pitja alkohola vse bolj vključujejo tudi civilna družba in nevladne organizacije.

Vsi skupaj lahko z dobrim zgledom dokažemo, da se da zabavati brez alkohola in da za volan lahko sede le »0,0 šofer«!


Akcijo »0,0 šofer« - trezna odločitev Ministrstvo za zdravje koordinira v okviru Resolucije Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2012–2021. Gre za usklajeno akcijo Ministrstva za zdravje, Javne agencije RS za varnost prometa, policije, inšpekcijskih služb, strokovnih institucij in nevladnih organizacij.