sobota, 23. 5. 2009

10. dan odprtih vrat v Snagi

Snaga Javno podjetje, d. o. o., je 22. maja pripravilo deseti dan odprtih vrat, ki se ga je udeležilo več kot 700 obiskovalcev, kar je največ doslej.

Dopoldne so se ogleda udeležili študentje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Biotehniške fakultete in učenci Osnovne šole Vič, Prule, Tone Čufar, Kette in Murn, Polje, Pirniče, Primoža Trubarja in Jožeta Mojškriča. Popoldan so se obiska poleg občanov udeležili tudi naši zaposleni.

Namen dneva odprtih vrat je bil predstaviti ravnanje z odpadki na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, ter povečati zavedanje o potrebnosti skrbnega ravnanja z odpadki.

Potekala sta dva programa, šolski in splošni. Šolski program je vključeval vodeni ogled odlagališča, v katerem so si obiskovalci ogledali posamezne objekte odlagališča in stroje za vgradnjo odpadkov. Začeli so pri sprejemu in kontroli prejetih odpadkov z  vhodno in izhodno tehtnico za tehtanje vozil oziroma odpadkov, ter nadaljevali z ogledom delujočega odlagalnega polja. Obiskovalci so si lahko ogledali postopek praznenja smetarskih vozil, kot tudi delovanje strojev za vgradnjo odpadkov (kompaktor in nakladalnik). Ker je bila ravnokar zaključena izgradnja tretje faze IV. in V. odlagalnega polja, so imeli obiskovalci redko priložnost ogleda še povsem čistega novega polja oziroma njegovega dna s prikazom sistema za zbiranje izcednih vod ter plinjakov.
Poleg teh glavnih objektov so predstavili tudi vso spremljajočo infrastrukturo nujno za delovanje odlagališča, sestavljene iz treh sklopov, zbiranje voda, zbiranje plina in kontrola zraka. Sistem zbiranja odpadnih voda je sestavljen iz bazenov za izcedne vode odlagališča, lagune za zbiranje meteornih vod, kot tudi gradbišče nove čistilne naprave za izcedne vode, s katerim bo odlagališče izpolnilo zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja. Nova čistilna naprava bo začela redno delovati naslednje leto. Ravnanje s plinom predstavlja sistem plinjakov in plinovodov za odplinjanje odlagalnih polj ter transport do plinske elektrarne, kjer v štirih motorjih letno proizvedejo dovolj elektrike za 5900 gospodinjstev. Zrak in delovanje odlagališča nadzorujejo tudi z okoljsko merilno postajo.
Poleg samega odlagališča so si obiskovalci lahko ogledali tudi zbirni center za sekundarne surovine, kjer lahko občani oddajo prek trideset vrst različnih odpadkov, predstavili pa so tudi sisteme za zbiranje odpadkov od različnih zabojnikov zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov, opremo za čiščenje mesta, delavne stroje za ločeno zbiranje odpadkov (smetarsko vozilo za biorazgradljive odpadke).
Po končanem ogledu in predstavitvi so zaključene skupine obiskovalcev prejele zgoščenki s predstavitvijo "Bodi kul – odpadke ločuj" in filmom oz. oddajo "Potepanja", slikanico Ples v zabojniku ter priročnik za ravnanje z odpadki v gospodinjstvih. Vsak obiskovalec je prejel tudi spominsko darilce za jubilejni deseti dan odprtih vrat.

Zainteresirani so lahko prisluhnili tudi predstavitvi projekta RCERO: izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki ga je predstavil pomočnik direktorja mag. Mitja Praznik.

Z obiskom so bili zadovoljni, saj se je izkazalo, da dijakom in študentom ni vseeno, kaj se dogaja z njihovim okoljem in so za čisto okolje pripravljeni tudi sami aktivno sodelovati. Vseeno pa bi si želeli večji obisk občanov, saj bi tako sami lahko videli, kaj se zgodi z njihovimi odpadki, ko jih odvržejo v posode za smeti, kako velik problem predstavljajo odpadki sami, kaj šele, če niso ločeno odloženi. Morda bi se s tem bolj pričeli zavedati problematike odpadkov in njihovega vpliva na okolje.

Zadovoljstva pa ni bilo čutiti samo v podjetju Snaga, ampak tudi pri obiskovalcih, saj so se po zaključenem ogledu zahvalili za prisrčen sprejem in izčrpna poročila ter pohvalili vse sodelujoče na Dnevu odprtih vrat.

Po uspešno zaključenem 10. Dnevu odprtih vrat so vsi Snagi enotnega mnenja, da drugo leto ponovno odprejo svoja vrata.