petek, 23. 12. 2016

10 let vzpenjače na Ljubljanski grad

28. decembra 2016 bo minilo 10 let, odkar je tirna vzpenjača na vrh Grajskega hriba prepeljala prve potnike. V tem času se je v vzpenjačo peljalo okoli 2.900.000 potnikov. Ob obletnici bo na Krekovem trgu slovesnost, na kateri bo nastopila Alenka Godec.

V dneh pred obletnico, 10. decembra 2016, je vzpenjača dosegla nov dnevni rekord; v enem dnevu je prepeljala kar 3.080 potnikov. Vsi dosedanji dnevni rekordi so bili postavljeni v glavni poletni sezoni, tokratni, decembrski pa kaže, da je Ljubljana upravičeno umeščena med deset najboljših zimskih destinacij po izboru britanskega Guardiana.

Ideje, želje in potrebe po izgradnji tirne vzpenjače, ki bi povezovala staro mestno jedro in Ljubljanski grad, so stare že več kot stoletje. V svojem pismu takratni avstro-ogrski državni oblasti je župan mesta Ljubljane dr. Ivan Hribar zapisal: »Ker je razgled iz dotičnih prostorov (Ljubljanskega gradu) očarovalno lep in ker bi se sedanje senčnato dvorišče dalo prav dobro porabiti, da bi bil grad, če se napravi nanj dvigalo, po katerem bi se prišlo na vrh za kakih deset krajcarjev ali še ceneje, vedno – zlasti pa še poleti zvečer – prav dobro obiskovan.«

Pismo, v katerem daje župan pobudo za mestni odkup gradu, je bilo poslano leta 1897. Ideje o prevoznem sredstvu so se še rojevale v letu 1905, ko je Mesto Ljubljana že kupilo grad; pozneje sta o tem razmišljala arhitekta Boris Kobe in Edo Mihevc. Zadnji projekt je stekel v letu 2005, in tako je Mestna občina Ljubljana konec leta 2006 Ljubljanski grad povezala s starim mestnim jedrom s pomočjo urbane potniške transportne naprave – tirne vzpenjače. Od začetka obratovanja pa do konca leta 2007 je vzpenjačo upravljal javni zavod Festival Ljubljana, tudi takratni upravnik Ljubljanskega gradu, od leta 2008 do 1. 4. 2011 je vzpenjačo upravljalo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice. Z ustanovitvijo samostojnega javnega zavoda Ljubljanski grad 1. 4. 2011 pa je vzpenjača postala del celote Ljubljanskega gradu; to se je izkazalo za premišljeno rešitev, saj vzpenjača od leta 2012 naprej beleži stalno rast števila prepeljanih potnikov.

Sodobna in nevsiljivo oblikovana tirna vzpenjača, ki dopolnjuje tradicionalno kulturno identiteto Ljubljanskega gradu, je priljubljena tako med domačimi kot tujimi obiskovalci. Ob lepem vremenu ponuja čudovit razgled na mesto, zaradi hitre in udobne povezave s starim mestnim jedrom pa je postala nepogrešljiva.

V skrbi za ohranjanje zelenega okolja na širšem območju Grajskega hriba se je tirna vzpenjača izkazala kot ena najpomembnejših mestnih pridobitev, kar nedvomno kažejo tudi statistični podatki: konec leta 2010 so z vzpenjačo na Ljubljanski grad prepeljali milijontega potnika, sredi avgusta 2014 dvamilijontega, trimilijontega pa se bodo razveselili predvidoma že v maju 2017. Do konca letošnjega leta jih bodo predvidoma prepeljali 415.000 potnikov, kar bo pomenilo približno 16-odstotno povečanje glede na lansko leto in najvišji odstotek povečanja doslej.

Tirna vzpenjača je v svojem desetletnem delovanju imela prek 525.000 voženj v obe smeri in opravila 47.500 obratovalnih ur. Vzpenjača sodi med najzahtevnejše žičničarske naprave. Dnevni, tedenski, mesečni, polletni, letni in vsi nadaljnji pregledi so izvajani v skladu z navodili proizvajalca ter zakonskimi predpisi. Z izjemo nekaj težav v začetnem obratovanju, ki so bili povezani z elektroniko, ter s prekinitvijo obratovanja v letu 2013 zaradi rednega, vnaprej dogovorjenega remonta, je razpoložljivost vzpenjače zelo visoka, saj neprekinjeno deluje vse leto. Vsa vzdrževalna dela so namreč opravljena zunaj obratovalnega časa.

Ljubljanski grad bo 10. obletnico delovanja obeležil v sredo, 28. decembra 2016, ob 18. uri z dogodkom »Ko spomini oživijo« na Krekovem trgu. Na prireditvi bo – tako kot pred desetimi leti ob odprtju – nastopila Alenka Godec ob spremljavi Policijskega orkestra pod taktirko Nejca Bečana.