petek, 18. 5. 2012

122 let preskrbe s pitno vodo v Ljubljani

Pred 122. leti - 17. maja 1890 je v Ljubljani začel delovati javni vodovodni sistem.

Takratni vodovodni sistem je obsegal črpališče Kleče, zgrajeno kot galerija s štirimi vodnjaki, primarni vodovod v dolžini 27.326 m in rezervoar na Rožniku s prostornino 3030 m3. Glavni vodnjak je imel v premeru 5 m, premer ostalih je bil pol manjši, globoki pa so bili približno 20 m, skupna zmogljivost je znašala 3384 m3/dan. Kopani vodnjaki so bili z natego v podzemnem rovu povezani z jaškom, v katerem je bila batna črpalka na pogon s parnim strojem. 
17. maja 1890 je v prvih 606 od 900 hiš že pritekla voda. Celotni stroški so znašali 485.486 goldinarjev.

Od odločitve o gradnji vodovodnega sistema do njegove izvedbe sta minili le dve leti. Vse do danes pa prvotna lokacija črpališč ostaja srce vodovodnega sistema mesta Ljubljane.

Takratnemu županu Ivanu Hribarju so za izredne zasluge pri izvedbi vodovoda podelili naslov častnega meščana.